Studio Mebli OLKAM
ul. Moniuszki 17
26-600 Radom

Aneta Nowosielska tel. 600 808 121
Tomasz Nowosielski tel. 604 411 667

e-mail: kontakt@olkam.pl

Godziny otwarcia
pon.- pt. 10.00 – 18.00